Tarieven

€ 80,- per sessie (60 min.)

€ 110,- per sessie (90 min.)

___

€ 25,- per telefonische sessie (30 min.)